WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Nagrody dla najzdolniejszych

31 sierpnia, w Szkole Specjalnej w Świdnicy, odbyła się skromna uroczystość, podczas której nagrodzono najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych podległych powiatowi. Łącznie nagrodzono 162 uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, byli finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz osiągnęli szczególne sukcesy sportowe. 

Przebudowa drogi Marcinowice - Zebrzydów zakończona

  

7 sierpnia oficjalnie oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 2879 D pomiędzy Marcinowicami a Zebrzydowem. Inwestycja zrealizowana w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" kosztowała ponad 1 mln. 200 tys. złotych, ...

IX Targi Zdrowej Żywności za nami

 

Kilkudziesięciu wystawców z Polski, oraz goście z Czech, tłumy przy stoiskach, kolejki do badań. Tak w wielkim skrócie można podsumować zakończone w ten weekend kolejne Targi Zdrowej Żywności. Sery kozie, krowie i owcze, pieczywo żytnie i razowe na zakwasie, tradycyjne wyroby wędliniarskie, przyprawy ziołowe, przetwory owocowo-warzywne, oleje, miody, wina, nalewki i miody pitne.  

INFORMACJA O DODATKOWYCH ŚRODKACH Z PFRON

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Rada Powiatu Świdnickiego w dniu 26 sierpnia 2015 r. zmieniła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane powiatowi świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych,  ...

 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 |

  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.
     

  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31, Obręb Śródmieście 3, AM 8, tj. w granicach działki nr 483/40 o powierzchni 0,1629 ha.

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |

WCAG 2.0 (poziom AA)