WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Noc Bibliotek

W sobotę 30 maja 2015 r., od godz. 18.00 zapraszamy na pierwszą ogólnopolską NOC BIBLIOTEK – pełną atrakcji wieczorno-nocną imprezę promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. UWAGA! W związku z organizacją NOCY BIBLIOTEK nastąpiła zmiana godzin pracy Biblioteki: 30.05.2015 r. (sobota) pracujemy od 18.00 do 23.00. 

Zapraszamy na zabawę w majowy weekend

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza wszystkie dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze do udziału w imprezach z okazji Dnia Dziecka. Pierwszy Rodzinny Piknik Country i Dzień Dziecka Na Sportowo to imprezy, których nie możesz opuścić.

IV Strzegomskie Targi Pracy

 

W dniu 20.05.2015 odbyły się IV Strzegomskie Targi Pracy. Myślą przewodnią organizowanej imprezy było umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzegom skorzystania w jednym miejscu i czasie z oferty pracodawców, agencji pracy oraz instytucji rynku pracy współpracujących z urzędem pracy. Targi rozpoczęły się o godzinie 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej KARMEL w Strzegomiu.

Hipoterapia dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu

  

Zajęcia z hipoterapii to kolejny punkt projektu "Jestem aktywny, poznaję siebie i świat", wspieranego przez POWIAT ŚWIDNICKI, a realizowanego przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu.

 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 |

  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza XII rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68 ha i nr 105 o pow. 0,58 ha.
     

  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I rokowania na sprzedaż dwóch domków letniskowych położonych w Rokitkach stanowiących własność Zespołu Szkół w Świebodzicach, gmina Chojnów, obręb Rokitki, w granicach działki nr 1194/22.

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |

WCAG 2.0 (poziom AA)