WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Targi „Zdrowie ma smak”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy po raz ósmy organizuje Targi „Zdrowie ma smak”. Targi odbędą się w dniach 5-6 września 2014 r. w ramach Dni Promocji Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej i Produktów Sprzyjających Zdrowiu. 

Nowy chodnik w Rogoźnicy
  
Pomimo okresu wakacyjnego prace przy drogach powiatowych trwają. 4 lipca oddano do użytku mieszkańców miejscowości Rogoźnica kolejny odcinek chodnika znajdującego się przy drodze powiatowej. Pomimo napiętego budżetu staramy się na bieżąco przeprowadzać remonty i przebudowy dróg powiatowych oraz ciągów pieszych znajdujących się przy tych drogach. Tym razem, przy współudziale Gminy Strzegom, wyremontowaliśmy chodnik w Rogoźnicy, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli łatwiej i ...
Podróż zaczarowanym pociągiem
 

Festyn Rodzinny „Zaczarowany pociąg” już za nami. Zabawa odbyła się 5 lipca br. w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Patronat honorowy nad festynem objęła Para Prezydencka Bronisław i Anna Komorowscy oraz Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska. Okazją do zorganizowania zabawy był obchodzony w całym kraju Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dzień Dziecka.
Zabawie nie było końca. 

Komunikat w związku z remontem ul. Bystrzyckiej
  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego podczas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2876 D w mieście Świdnica (ulica Bystrzycka) – na odcinku od granicy administracyjnej miasta (z kierunku Burkatowa) do granicy obszaru zabudowanego (ulica Kątna) – zachowany zostanie ruch dwukierunkowy podczas poszczególnych etapów prac, lecz z połówkowym  ...

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

    

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Strzelińskiej nr 6 i nr 6a w Świdnicy, Obręb Fabryczna, AM 12
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68 ha i nr 105 o pow. 0,58 ha.
  3. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VI rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Westerplatte 20, Obręb Śródmieście AM-14 (dawna baza SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy).

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |