WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków rady działalności pożytku publicznego w powiecie świdnickim 

Na podstawie Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,...

  

Międzypokoleniowy Bieg Pojednania

  

Projekt "Rodzina bez przemocy" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie skuteczności działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie powiatu ...

Jubileusz 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach

 

Rok 1951 był dla naszego świebodzickiego liceum rokiem szczególnym. To właśnie wtedy szkoła rozpoczęła swoją działalność i przyjęła pierwszych uczniów. 17 września 2016 roku obchodziliśmy 65-lecie. Tego dnia absolwenci, będący dziś dorosłymi ludźmi, mogli ponownie wrócić do szkolnej ławki, wspomnień, jakie się z tym wiążą, a co najważniejsze, obudzić cząstkę siebie, którą pozostawili w murach naszej szkoły. 

Zjazd absolwentów strzegomskiego LO pełen wzruszeń

  

W sobotę (24.09.2016r.) odbył się VI Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu. Okazji do świętowania było kilka: 55 - lecie LO, 50 - lecie nadania szkole patrona, 51- lecie i 50 - lecie pierwszej matury. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej, koncelebrowanej przez ks. proboszcza Marka Żmudę oraz absolwentów LO:  ...

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 | 2016 |

  

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 

 


 |  do góry  |

WCAG 2.0 (poziom AA)