WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Kolejny kilometr drogi powiatowej zostanie odremontowany

Powiat Świdnicki w tym roku już po raz drugi otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nabór na druga transzę usuwania skutków powodzi został ogłoszony w połowie lipca 2014 r. Byliśmy przygotowani na taki krótki czas składania wniosków. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy informacji o przyznaniu promesy - mówi Sabina Cebula Członek Zarządu

Święto Wojska Polskiego
  
15 sierpnia w całym kraju obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Uroczystości odbyły się także w Świdnicy, na Pl. Grunwaldzkim pod Pomnikiem Zwycięstwa. Organizatorem święta był Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych koło w Świdnicy na czele z prezesem płk Tadeuszem Bortnikiem. W obchodach brali udział przedstawiciele władz samorządowych z Powiatu Świdnickiego, Miasta Świdnicy oraz Gminy Wiejskiej Świdnica, a także członkowie stowarzyszeń kombatanckich, harcerze, ...
Niesamowity spektakl czeskich artystów 
 

Kto nie był, niech żałuje! Niesamowite show pokazała nam objazdowa trupa teatralna z czeskiego Jicina. Aktorzy z "Valdstejnskie Imaginarium" pokazali zgromadzonej publiczności jak za pomocą światła, dźwięku i niesamowitych rekwizytów przekazać baśniową historię o Albrechcie Wallensteinie, słynnym dowódcy z czasów wojny trzydziestoletniej, patronie Jicina.

Targi „Zdrowie ma smak”
  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy po raz ósmy organizuje Targi „Zdrowie ma smak”. Targi odbędą się w dniach 5-6 września 2014 r. w ramach Dni Promocji Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej i Produktów Sprzyjających Zdrowiu. Celem Targów jest promowanie tzw. „zdrowej” żywności, produkowanej przez firmy rodzinne, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, wytwarzanej w sposób tradycyjny bez dodatków środków konserwujących, ...

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

    

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Strzelińskiej nr 6 i nr 6a w Świdnicy, Obręb Fabryczna, AM 12
  3. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68 ha i nr 105 o pow. 0,58 ha.

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |