WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek), o godzinie 11.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala 225. Porządek obrad jest następujący: 

Zajęcia medialne z Mirosławem Oczkosiem w strzegomskim LO
  
W Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu odbyły się kolejne zajęcia medialno – dziennikarskie z panem Mirosławem Oczkosiem, wykładowcą SGH w Warszawie, specjalistą Public Relations, trenerem i konsultantem min. polityków, menadżerów, właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”, ...
Wyjść z cienia
 

Już po raz trzeci Powiat Świdnicki oraz Zespół ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizował 20 listopada konferencję na temat zdrowia psychicznego pod nazwą „Wyjść z cienia”. Głównym tematem tegorocznego spotkania był trudna kwestia związana ze wzrastającą liczbą prób samobójczych. Chcemy ocenić skalę tego zjawiska w powiecie świdnickim, stąd wystąpienie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. 

Remont dróg powiatowych na skrzyżowaniu w Stanowicach
  

Korzystając ze sprzyjającej aury drogowcy przeprowadzają ostatnie remonty na drogach powiatowych. Jedną z ostatnich inwestycji była przebudowa dróg na skrzyżowaniu w Stanowicach. Prace remontowe na skrzyżowaniu dróg polegały na usunięciu zniszczonej nawierzchni...

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza X rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68ha i nr 105 o pow. 0,58ha.
     
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza II rokowania na na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej, Obręb Nr 0005 Zachód, AM 13, w granicach działek: nr 1835/6 o powierzchni 1,1356 ha, nr 1835/7 o powierzchni 1,1135 ha i nr 1835/8 o powierzchni 1,1129 ha

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |