WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Sceniczny debiut Kamila Czubali
- ucznia świebodzickiego liceum

18 kwietnia w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera „Bohatera roku”- spektaklu autorstwa Jana Czaplińskiego i Piotra Ratajczaka. Autorzy z powodzeniem przenieśli historię z filmu F. Falka w realia wałbrzyskie, tworząc w 2009 roku rewelacyjną sztukę w „Teatrze Dramatycznym” w Wałbrzychu (premiera 4. 04. 2005r.). 

XXXVIII Konfrontacje Artystyczne Szkolnictwa Specjalnego

  

14 kwietnia br. gospodarzem Konfrontacji Artystycznych w SCK był Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu. Koordynatorka imprezy Elżbieta Ruszkiewicz przywitała wszystkich ciepłymi słowami. 

Wśród przybyłych gości na sali znaleźli się:

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015. 

Wycieczka do fabryki Toyoty w Wałbrzychu

  

W dniu 16.04.2015 grupa 20 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu wraz z nauczycielami oraz rodzicami wzięła udział w wycieczce zawodoznawczej do fabryki Toyota Motor Manufacturing Wałbrzych Poland Sp. z o.o. oraz do Salonu Samochodowego Toyoty Jana Nowakowskiego w Wałbrzychu. W przeważającej części zainteresowania naszych uczniów to sport, muzyka i motoryzacja. Ogromną atrakcją było więc dla nas ...

 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 |

  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VII rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.
     

  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31, Obręb Śródmieście 3, AM 8, tj. w granicach działki nr 483/40 o powierzchni 0,1629 ha.

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |

WCAG 2.0 (poziom AA)