WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy 
– ul. Leśna 31

Od 2 lutego (poniedziałek) świdnickie Pogotowie Ratunkowe zacznie przyjmować pacjentów w nowo wybudowanej siedzibie. Od najbliższego poniedziałku oficjalnie zamykamy rozdział pod tytułem „Pogotowie Ratunkowe na Al. Wojska Polskiego”. 

Podium na początek
  
25 stycznia odbyła się pierwsza runda Wrocławskiej Ligi Time Attack & Wrocławskiej Ligi Rajdowej w sezonie 2015. Zawody odbyły się na torze Niskie Łąki we Wrocławiu, a do startu przystąpiło 41 uczestników. Jednym z nich był 19-letni Świdniczanin – Damian Lempart, który startował Fiatem Cinquecento w klasie MINI, oraz Subaru Imprezą GT w klasie OPEN, wystawioną przez stajnię „RR Motorsport”.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
 

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Świdnickiego. 21 stycznia Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
  

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Świdnicki w 2015 roku

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 | 2015 |

  

 
  1. Zarząd Powiatu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Siedlimowicach, Gmina Żarów, oznaczonych jako działki nr 167/10 o pow. 0,5216ha, 167/12 o pow. 0,0244ha, 167/13 o pow. 0,0008ha, 171/2 o pow. 0,1905ha.
     
  2. Zarząd Powiatu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Siedlimowicach, Gmina Żarów, oznaczonych jako działki nr 167/10 o pow. 0,5216ha, 167/12 o pow. 0,0244ha, 167/13 o pow. 0,0008ha, 171/2 o pow. 0,1905ha.

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |