WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Kawalerowie maltańscy ponownie z wizytą w powiecie świdnickim 

W dniach 20 – 23 listopada przebywać będą w Powiecie Świdnickim przedstawiciele Związku Kawalerów Maltańskich z niemieckiego miasta Biberach. To już kolejna wizyta niemieckich społeczników, którzy odwiedzają powiat od ponad 11 lat. 

Zwycięska drużyna z ZS w Strzegomiu
  
17 listopada 2014r. w Świdnicy odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Twoja Europa”. Konkurs zorganizowało koło Ligi Kobiet Polskich i biuro posła do Parlamentu Europejskiego Pana Bogdana Zdrojewskiego. Fundatorem nagród rzeczowych było również Nadleśnictwo Świdnica. 
Artur Pękała, uczeń LO w Świebodzicach, w II etapie Olimpiady Biologicznej
 

Uczeń klasy IIIc – Artur Pękała zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Biologicznej. Artur przeprowadził pracę badawczą pt. „Wpływy stężenia dwutlenku węgla w powietrzu na gęstość aparatów szparkowych u brzozy brodawkowatej i wiechliny zwyczajnej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej”. 

Technikum Górnictwa Odkrywkowego z Zespołu Szkół w Strzegomiu
na wyjazdach do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+
  

Zespół Szkół realizuje projekt pn. "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II - Człowiek - najlepsza inwestycja". 

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Łażanach, Obręb Nr 0007,gmina Żarów, AM 1, w granicach działek: nr 60/46, nr 60/47, nr 60/48, nr 83/16,nr 60/36, nr 60/50, nr 83/13, nr 382/4, nr 382/6.
     
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza V rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |