WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Dzień Sapera i Rocznica Zbrodni Katyńskiej
 
Kilkaset osób wzięło udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji Dnia Sapera i 74. rocznicy zbrodni katyńskiej, które odbyły się 16 kwietnia w Świdnicy. Organizatorami uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło Ziemi Świdnickiej, IV Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, radny Tadeusz Grabowski, władze miasta i powiatu świdnickiego oraz świdniccy harcerze.

Projekt polsko-niemiecko -izraelski w strzegomskim LO
  
Strzegomscy licealiści wraz z młodzieżą z Niemiec i Izraela uczestniczą w projekcie językowo -historycznym. Pierwsza cześć projektu odbywa się w Magdeburgu, Berlinie, Strzegomiu, Wrocławiu, Szklarskiej Porębie i Oświęcimiu. Druga część odbędzie się w Izraelu, dokąd młodzież poleci na dwa tygodnie już w lipcu. 
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest świętem ogólnopolskim uchwalonym przez Sejm w 2006 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy organizuje to święto cyklicznie. W tym roku zapraszamy na festyn, który odbędzie się w dniu 31 maja 2014 r., w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, ul. Towarowa 4, w godz. 11.00- 15.00. 

Konkurs stołów wielkanocnych w strzegomskim LO
  

Przedświąteczna środa ma w strzegomskim LO niepowtarzalną aurę, ponieważ w tym dniu uczniowie w auli szkolnej przygotowują stoły wielkanocne. Zapach świątecznego żurku, kiełbas i ciast wypełnia korytarze liceum. Każda klasa aranżuje stół według swojego pomysłu. Oprócz tradycyjnych potraw całości wrażenia dopełniają ręcznie haftowane serwetki, ...

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

    

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza V rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Westerplatte 20, Obręb Śródmieście AM-14 (dawna baza SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy).
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej, Obręb Nr 0005 Zachód, AM 13, w granicach działek: nr 1835/6 o powierzchni 1,1356 ha, nr 1835/7 o powierzchni 1,1135 ha i nr 1835/8 o powierzchni 1,1129 ha

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |