WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
XL SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu w Świdnicy, która odbędzie się w środę 27 sierpnia, o godz. 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

25 sierpnia oddano do użytku mieszkańców miejscowości Zebrzydów przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2879 D o długości 1170 m
  
Wyjątkowe znaczenie ma dla nas zakończony remont odcinka w Zebrzydowie. Podkreślić należy, że zakres realizowanych prac wiązał się bezpośrednio z odtworzeniem ... 
Kolejny kilometr drogi powiatowej zostanie odremontowany
 

Powiat Świdnicki w tym roku już po raz drugi otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nabór na druga transzę usuwania skutków powodzi został ogłoszony w połowie lipca 2014 r. Byliśmy przygotowani na taki krótki czas składania wniosków. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy informacji o przyznaniu promesy  ...

Targi „Zdrowie ma smak”
  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy po raz ósmy organizuje Targi „Zdrowie ma smak”. Targi odbędą się w dniach 5-6 września 2014 r. w ramach Dni Promocji Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej i Produktów Sprzyjających Zdrowiu. Celem Targów jest promowanie tzw. „zdrowej” żywności, produkowanej przez firmy rodzinne, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, wytwarzanej w sposób tradycyjny bez dodatków środków konserwujących, ...

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

    

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Strzelińskiej nr 6 i nr 6a w Świdnicy, Obręb Fabryczna, AM 12
  3. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68 ha i nr 105 o pow. 0,58 ha.

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |