WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Przebudowa drogi powiatowej w Goli Świdnickiej 

Korzystając ze sprzyjającej aury drogowcy przeprowadzają ostatnie remonty na drogach powiatowych. 29 października oddano do użytku ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej 2898 D, który został przebudowany w ramach usuwania skutków powodzi i podtopień. 

Wycieczka do Stajni „Biały Las”
  
We wtorek 28 października br. dzieci z zawodowych rodzin zastępczych odwiedziły Stajnię „Biały Las”. Właścicielka Stajni Pani Paulina Przybylska przyjęła wycieczkowiczów niezwykle serdecznie. Dzieci i ich opiekunowie zwiedzili budynek, w którym trzyma się konie.
Mogli również zajrzeć do poszczególnych pomieszczeń: boksów, w których „mieszkają” konie, siodlarni, gdzie trzyma się sprzęt ...
Gwiazdorska obsada "Skrzypka na dachu" w strzegomskim LO
 

Emilia Krakowska, Agnieszka Kawiorska, Maria Niklińska, Mirosław Oczkoś oraz Łukasz Płoszajski zagrają w jubileuszowym, dziesiątym przedstawieniu andrzejkowym w strzegomskim LO. 

Sportowe zmagania mieszkańców z DPS Jaskulin
  

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie powołani do sekcji Olimpiad Specjalnych pod nazwą „Jaskółki” uczestniczyli w sportowych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych na terenie Dolnego Śląska. 16 października br. w Dobroszycach odbył się IX Dolnośląski Dzień Treningowy  ... 

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

    

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Łażanach, Obręb Nr 0007,gmina Żarów, AM 1, w granicach działek: nr 60/46, nr 60/47, nr 60/48, nr 83/16,nr 60/36, nr 60/50, nr 83/13, nr 382/4, nr 382/6.
     
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza V rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |