WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Strzegom

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom, że od 9 lipca do 7 sierpnia, z powodu remontu, Zamiejscowy Referat Komunikacji w Strzegomiu będzie nieczynny.

Targi "Zdrowie ma smak". Zgłoszenia rozpoczęte

  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy po raz dziewiąty organizuje Targi "Zdrowie ma smak". Targi odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2015 r. Celem Targów jest promowanie tzw. "zdrowej" żywności, produkowanej przez firmy rodzinne, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, wytwarzanej w sposób tradycyjny bez dodatków środków konserwujących, ... 

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego

 

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Świdnickiego mogą zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim.

Maturalny sukces uczniów Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych

  

Co roku 30 czerwca absolwenci i nauczyciele szkoły z wypiekami na twarzach oczekują wyników maturalnych i jak co roku cieszą się po ich otrzymaniu. Czteroletnia praca została nagrodzona - 73,9 % absolwentów ZSB-E zdało najważniejszy (do tej pory) egzamin życiowy. A to oznacza, że prymat jednej z najlepszych szkół w powiecie został utrzymany. 

 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 |

  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza XII rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68 ha i nr 105 o pow. 0,58 ha.
     

  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31, Obręb Śródmieście 3, AM 8, tj. w granicach działki nr 483/40 o powierzchni 0,1629 ha.

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |

WCAG 2.0 (poziom AA)