WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 
Kolejny sukces Pana Stanisława

Pan Stanisław Kowalski, lat 104, nie zawiesił butów na kołku i nie zamierza odpoczywać. W dniach 24 – 26 marca wziął udział w Halowych Mistrzostwach Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce, które odbywały się w Toruniu. 

Wizyta biskupa Ignacego Deca w świebodzickim LO

  

W ostatnim czasie w naszej szkole nie brakuje interesujących spotkań. Tym razem uczniów LO im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach odwiedził biskup Diecezji Świdnickiej ks. Ignacy Dec. Wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli poruszeni tym wydarzeniem. Naszego gościa przywitała dyrektor Dorota Ciołek, uczniowie przekazali kwiaty i przygotowali program artystyczny. Ksiądz biskup opowiedział o tym, jak być dobrym katolikiem we współczesnym świecie a całe spotkanie ...

Wizyty monitorujące w ramach programu ERASMUS+

 

W ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Strzegomiu projektu „Praktyka zawodowa ponad granicami – kluczem do sukcesu na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w miesiącu marcu uczniowie klas III technikum informatycznego, technikum ekonomicznego i technikum górnictwa odkrywkowego, odbywają praktyki zawodowe w Londynie i w Demitz-Thumitz. 

Jestem aktywny- poznaję siebie i świat

  

Zadania szkoły, szczególnie w pracy z uczniem niepełnosprawnym, są realizowane nie tylko poprzez dydaktykę i wychowanie, ale także zróżnicowane formy rewalidacji i rehabilitacji. W czwartek 26 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu wraz z nauczycielami i rodzicami, pojechali do Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach.

 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 |

  

 
  1. Zarząd Powiatu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Siedlimowicach, Gmina Żarów, oznaczonych jako działki nr 167/10 o pow. 0,5216ha, 167/12 o pow. 0,0244ha, 167/13 o pow. 0,0008ha, 171/2 o pow. 0,1905ha.
     

  2. Zarząd Powiatu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Siedlimowicach, Gmina Żarów, oznaczonych jako działki nr 167/10 o pow. 0,5216ha, 167/12 o pow. 0,0244ha, 167/13 o pow. 0,0008ha, 171/2 o pow. 0,1905ha.

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |