WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
„Polub” Powiat Świdnicki na Facebooku

Powiat Świdnicki idąc z duchem czasu, mody oraz chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców postanowił zaistnieć w świecie nowoczesnej komunikacji i utworzył swój fanpage na najpopularniejszym portalu społecznościowym, jakim niewątpliwie jest Facebook. 

Pogotowie przed terminem
  
Bardzo prawdopodobnym jest, że nowy budynek pogotowia powstanie dużo wcześniej niż pierwotnie zakładano - cieszy się Alicja Synowska, Wicestarosta Świdnicki, która nadzoruje budowę. Dzięki bardzo sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace nad nową siedzibą pogotowia idą bardzo sprawnie i być może budynek zostanie ukończony już w październiku. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że obiekt jest w stanie surowym otwartym (tzn. bez stolarki okiennej i drzwiowej). 
„Rower dla niepełnosprawnego” – nowe zasady przyznawania 
 

Fundacja Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. Od 1 lipca 2014 roku Fundacja wprowadza nowe zasady przyznawania rowerów. W pierwszej kolejności pomoc przekazywana jest osobom, które  ...

Komunikat w związku z remontem ul. Bystrzyckiej
  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego podczas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2876 D w mieście Świdnica (ulica Bystrzycka) – na odcinku od granicy administracyjnej miasta (z kierunku Burkatowa) do granicy obszaru zabudowanego (ulica Kątna) – zachowany zostanie ruch dwukierunkowy podczas poszczególnych etapów prac, lecz z połówkowym  ...

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

    

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Strzelińskiej nr 6 i nr 6a w Świdnicy, Obręb Fabryczna, AM 12
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej nr 43, AM-1, w granicach działek nr 104 o pow. 0,68 ha i nr 105 o pow. 0,58 ha.
  3. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VI rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Westerplatte 20, Obręb Śródmieście AM-14 (dawna baza SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy).

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |