WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Dwa dni mundurowych LO ze Strzegomia w jednostce pancernej

W dniach 24.04. i 25.04. licealiści z klasy mundurowej, na zaproszenie dowódcy płk Krzysztofa Prokopowicza, udali się do jednostki 34. Brygady Pancernej w Żaganiu. Powody wyjazdu były trzy: uroczystości związane z uczczeniem pamięci gen. broni Tadeusza Buka, święto jednostki połączone z prezentacją sprzętu wojskowego oraz piknik militarny z pancerniakami. 

Zespół Szkół w Strzegomiu na obchodach ”Dnia Geografa” we Wrocławiu

  

Z inicjatywy Komitetu Nauk Geograficznych PAN dzień 23 kwietnia 2015 r. obchodzony był w całej Polsce jako „Dzień Geografa”. Decyzją Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych tegoroczny „Dzień Geografa” obchodzony był pod hasłem: „Mapa – wizerunek świata”. :

Pożegnanie absolwentów w Zespole Szkół w Strzegomiu

 

W piątek 24 kwietnia 2015 r uczniowie Technikum ekonomicznego, Technikum informatycznego, Technikum górnictwa odkrywkowego w Zespole Szkół w Strzegomiu, po czteroletniej edukacji opuścili mury szkoły. Były to wzruszające chwile, nie tylko dla absolwentów, ale dla całej społeczności szkolnej.

„Doświadczenia zawodoznawcze” klas Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Zespole Szkół w Strzegomiu

  

W okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku klasy TGO brały udział w różnych wydarzeniach, wycieczkach i spotkaniach z zakresu górnictwa odkrywkowego. 

 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 |

  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza VII rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.
     

  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31, Obręb Śródmieście 3, AM 8, tj. w granicach działki nr 483/40 o powierzchni 0,1629 ha.

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |

WCAG 2.0 (poziom AA)