WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

 
Nowy chodnik w Milikowicach

6 września oddano do użytku mieszkańców wsi Milikowice dwa ciągi piesze znajdujące się wzdłuż dróg powiatowych 2913 D i 2911 D. Łącznie, w Milikowicach przybyło prawie 1.300 metrów nowego chodnika. Zadanie, pod nazwą „Odnowa wsi – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2913D i 2911D we wsi Milikowice Gmina Jaworzyna Śląska”, obejmowało wykonanie nowej nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatok parkingowych o łącznej powierzchni prawie 2000 m2. 

„Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?” 
  
W dniu 15 września 2014r. w Świdnicy, w auli Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, odbyło się seminarium pt. „Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?” Przedmiotem seminarium było prezentacja modelu integracji społecznej i zawodowej wychowanków opuszczających placówki np. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,  ...
„Dolnośląski Gryf” 
 

Wystartowała XI edycja najbardziej prestiżowego regionalnego wyróżnienia „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Od tej chwili można zgłaszać firmy i samorządy, które w minionym roku zanotowały szczególne sukcesy. Organizatorzy Konkursu: Zachodnia Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, a także partner merytoryczny firma PWC i Mecenas Konkursu mBank zapraszają ...

15 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie 
  

Mnóstwo kwiatów, prezentów, łez wzruszenia i ciepłych słów. Tak wyglądały obchody 15 lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie. 9 września sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury zapełniła się rodzicami, sponsorami, sympatykami i podopiecznymi Warsztatów. 

| więcej ... |

| więcej ... |

| więcej ... |

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 
 | 20122013 | 2014 |

  

    

 NA SPRZEDAŻ  

 
  1. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I rokowania na wynajem samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Strzelińskiej nr 6 i nr 6a w Świdnicy, obręb Fabryczna, AM-12 
     
  2. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza rokowania na na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej, Obręb Nr 0005 Zachód, AM 13, w granicach działek: nr 1835/6 o powierzchni 1,1356 ha, nr 1835/7 o powierzchni 1,1135 ha i nr 1835/8 o powierzchni 1,1129 ha
     
  3. Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego, Obręb Zachód AM- 13, w granicach działki nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw.

 Budowa drogi powiatowej 3396 D 

 

 
Geneza i istota projektu
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

   ZAPOWIEDZI IMPREZ

    

    

| więcej ... |      

| więcej ... |      

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |