Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy do obserwowania sesji Rady Powiatu Świdnickiego w wersji on line, która odbędzie się 16 grudnia 2020, godz. 16.00. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu XX sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie raportu o stanie środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 r. oraz „Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu świdnickiego”.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok Powiatu Świdnickiego:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i ewentualną autopoprawką,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,
  d) przedstawienie stanowisk klubów dotyczących projektu uchwały budżetowej,
  e) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami oraz autopoprawką Zarządu Powiatu,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek z ppkt e.
 10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  e) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny nieruchomości położonych w Świebodzicach przy ul. Rekreacyjnej, Obręb Śródmieście 3, AM – 8, w granicach działki oznaczonej obecnie numerem ewidencyjnym 1106/1, o powierzchni 0,0773 ha i działki oznaczonej obecnie numerem ewidencyjnym 1106/3, o powierzchni 1,2410 ha, dokonanej przez Powiat Świdnicki na rzecz Gminy Świebodzice aktami notarialnymi Rep. A nr 9194/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. i Rep. A nr 690/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świebodzice z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach”;
  g) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości i kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 12. Wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje dla radnych.
 14. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Banery/Logo