Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2021/2022 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z obowiązującym stanem epidemii w trakcie procesu rekrutacji obowiązywać będą szczególne zasady. Określone one zostały w rozporządzeniu MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

W tym roku obowiązują na podstawie §11baa ust. 1 ww. rozporządzenia następujące terminy rekrutacyjne:

Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Rejestracja kandydatów w systemie

17.05.2021 r.

21.06.2021 r.
do godz. 15:00

2

Wybór preferencji przez kandydatów

3

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru

Uwaga! W przypadku gdy rodzic dysponuje profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem kwalifikowalnym wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej

4

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

25.06.2021 r.

14.07.2021 r.
do godz. 15:00

Wprowadzenie do systemu przez kandydatów danych o ocenach końcowych, wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych osiągnięciach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględnianych w procesie naboru

Ewentualna zmiana preferencji
Uwaga! W przypadku dokonania zmiany należy utworzyć nowy wniosek i dostarczyć go z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru

5

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.07.2021 r.

6

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone na wcześniejszym etapie, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej zawodowej. Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 30.07.2021 r. z podaniem przyczyny

23.07.2021 r.

30.07.2021 r.
do godz. 15:00

7

Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych

2.08.2021 r.
do godz. 14:00

8

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły

3.08.2021 r.

23.08.2021 r.

Zasady szczególne:

  1. Na podstawie §11a ww. rozporządzenia wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych mogą być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:
    1. a) wniosek podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),
    2. b) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
    3. c) kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

mogą być również dostarczone do szkoły pierwszego wyboru w postaci załącznika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego). Zasady dotyczące obsługi tego typu maili szkoły ponadpodstawowe ustalają we własnym zakresie.

  1. Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie przyjęty wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 23.07.2021 r. do 30.07.2021 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły.
  2. Składanie wniosków do oddziału sportowego w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy odbywa się w krótszym terminie, tj. od 17.05.2021 r. do 31.05.2021 r. Każdy z kandydatów do oddziału sportowego musi wziąć udział w próbie sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

PLIK DO POBRANIA:

Banery/Logo