OŚWIATA

 

 

    

 
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w szkołach zawodowych

A A A

 

Powiat Świdnicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespole Szkół w Strzegomiu, Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie i Zespole Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0002/16

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Świdnickiego poprzez udostępnienie im wysokiej jakości usług publicznych w zakresie edukacji zawodowej realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych o typie technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.

Celem szczegółowym projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w szkołach, wchodzących w skład:

 • Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy,

 • Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,

 • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy,

 • Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy,

 • Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy,

 • Zespołu Szkół w Strzegomiu,

 • Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie,

 • Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach

poprzez wyposażenie każdego z nich w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni i warsztatów zawodowych do nauki w zawodach:

 • technik elektronik,

 • technik elektryk,

 • technik spedytor,

 • technik informatyk,

 • technik transportu kolejowego,

 • technik logistyk,

 • technik górnictwa odkrywkowego,

 • technik ekonomista,

 • technik organizacji reklamy,

 • technik handlowiec,

 • technik hotelarstwa,

 • technik obsługi ruchu turystycznego,

 • technik fryzjerstwa,

 • fryzjer,

 • sprzedawca.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości nauczania w szkołach objętych projektem oraz pozwoli na sprostanie oczekiwaniom absolwentów gimnazjów odnośnie oferty edukacyjnej spełniającej wymogi współczesnej edukacji zawodowej, która powinna być dostosowana do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy i włączać w proces kształcenia pracodawców. Projekt zbuduje i utrwali wśród mieszkańców Powiatu Świdnickiego pozytywny wizerunek liceów ogólnokształcących, nastawionych na edukacją wykorzystującą współczesne nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane obecnie na rynku pracy, której efektem będą wysokiej klasy specjaliści przygotowani do pracy w rzeczywistych warunkach zawodowych.

Wartość projektu: 2.210.046,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.827.845,11 zł

 

 


 

 |  do góry  |