OŚWIATA

 

 

    

 
Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach oraz internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy

A A A

 

 

 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2" realizowanego
(27.12.2018)

w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków - termomodernizacja budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00 z dnia 02.03.2017 r. realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna; Działanie nr 3.3 "Efektywność Energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"; Poddziałanie nr 3.3.4 "Efektywność Energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W roku 2017 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej wykonał węzeł ciepłowniczy w pomieszczeniu istniejącej kotłowni w budynku przy ul. Parkowej 2, a od stycznia 2018r. zaczął dostarczać ciepło do ogrzania przedmiotowego obiektu.

W roku 2018 podjęto zadanie termomodernizacyjne w ramach którego zostały wykonane następujące prace:

1. Zakres prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania objął:

 • wymianę instalacji CO w całym budynku wraz z nowym układem rozdzielaczy

2. Zakres prac w zakresie ocieplenia budynku objął:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą tynkarską oraz okładziną ceramiczną opasek, gzymsów i cokołów,

 • ocieplenie ścian piwnicznych wraz z hydroizolacją,

 • wymianę części stolarki okiennej wraz z parapetami i podokiennikami,

 • wymianę drzwi zewnętrznych,

 • ocieplenie stropodachu części wyższej od spodu wraz z wykonaniem okładzin z płyt GK typu ogniowego,

 • ocieplenie stropodachu części niższej od zewnątrz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz nowej instalacji odgromowej,

 • wykonanie świadectwa energetycznego budynku po przeprowadzonej termomodernizacji.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 16 kwietnia 2018r. natomiast zakończenie prac w zakresie wymiany instalacji C.O. nastąpiło 25 października 2018r., a prac ociepleniowych 

21 grudnia 2018r. Łączna wartość wykonanych prac to 1.599.447,28 zł.

 

   

   

   

   

   Termomodernizacja Biura Geodezji i Katastru 
(21.05.2018)

Rozpoczął się kolejny etap inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach oraz internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy”. Niedawno ruszyły prace związane z termomodernizacją budynku Biura Geodezji i Katastru przy ul. Parkowej.

 

   

 


Inwestycja termomodernizacji „mechanika” zakończona 
(08.12.2017)

W listopadzie zakończono prace przeprowadzane w ramach inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach oraz internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy”.

W ramach inwestycji wykonano, między innymi:

 • docieplenie ścian zewnętrznych

 • docieplenie stropodachu wentylowanego oraz stropów podcieni

 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

 • rozbiórka schodów zewnętrznych

 • wykonanie świadectwa energetycznego

 • wymiana instalacji c.o.

 • przyłącze cieplne wraz z węzłem cieplnym

 • remont i dostosowanie chodnika dla osób niepełnosprawnych

 • wykonanie i wydzielenie pokoi dla osób niepełnosprawnych

 • ułożenie wykładziny antypoślizgowej

 • wykonanie oświetlenia awaryjnego

 • wymiana stolarki drzwiowej

 • wykonanie sufitu podwieszanego, gładzi gipsowych i malowanie pomieszczeń

 • wykonanie instalacji wod-kan w nowych łazienkach

Koszty całej inwestycji wyniosły 1.334.304 zł.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"; Poddziałanie 3.3.4 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" - ZIT AW.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
 


Termomodernizacja szkoły specjalnej w Świebodzicach zakończona 
(14.09.2017)

14 września 2017 roku nastąpił oficjalny odbiór prac przy inwestycji pod nazwą Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach. W ramach inwestycji wykonano:

 1. wymianę istniejącej instalacji C.O. oraz przebudowę istniejącej kotłowni ze zmianą paliwa stałego na gazowe, w tym zmianę lokalizacji kotłowni gazowej na 3-kondygnację i jej wydzielenie pożarowe: ściany, strop i podłoga do klasy REI60, drzwi - EI30 oraz wbudowanie komina powietrzno-spalinowego z kanałem wentylacji grawitacyjnej,

 2. remont istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie nowej kotłowni,

 3. roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych (ocieplenie od wewnątrz),

 4. wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

 5. ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową,

 6. wykonanie świadectwa energetycznego budynku po przeprowadzonej termomodernizacji.

Wartość poprzetargowa inwestycji wyniesie 653.510,25 zł.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"; Poddziałanie 3.3.4 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" - ZIT AW.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
 


Wakacyjne inwestycje Powiatu Świdnickiego 
(12.07.2017)

Pomimo przerwy wakacyjnej tempa nie zwalniają inwestycje przeprowadzane przez Powiat Świdnicki. Jeszcze przed wakacjami rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynków oświatowych podległych powiatowi.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach

Do 25 sierpnia 2017 roku zakończyć się mają prace związane z realizacją inwestycji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Sienkiewicza 30 realizowanego w ramach projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"; Poddziałanie 3.3.4 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" - ZIT AW. Inwestycja zakład wykonanie takich prac jak:

 1. wymianę istniejącej instalacji C.O. oraz przebudowę istniejącej kotłowni ze zmianą paliwa stałego na gazowe, w tym zmianę lokalizacji kotłowni gazowej na 3-kondygnację i jej wydzielenie pożarowe: ściany, strop i podłoga do klasy REI60, drzwi - EI30 oraz wbudowanie komina powietrzno-spalinowego z kanałem wentylacji grawitacyjnej,

 2. remont istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie nowej kotłowni,

 3. roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych (ocieplenie od wewnątrz),

 4. wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

 5. ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową,

 6. wykonanie świadectwa energetycznego budynku po przeprowadzonej termomodernizacji.
  Wartość poprzetargowa inwestycji wyniesie 653.510,25 zł.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy

Kolejną inwestycją termomodernizacyjną realizowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej jest termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Termin realizacji umowy to 16 października 2017 r. a zakres prac to między innymi:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych,

 2. docieplenie stropodachu wentylowanego i stropów podcieni,

 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

 4. rozbiórka schodów zewnętrznych do atrium w celu likwidacji mostków cieplnych,

 5. wykonanie świadectwa energetycznego budynku po przeprowadzonej termomodernizacji.

Wartość prac to 735.480,00 zł.

To jednak nie koniec prac przy Zespole Szkół Mechanicznych. Kolejną inwestycją prowadzoną aktualnie przy ZSM w Świdnicy jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania. W ramach prac wymieniona zostanie instalacja CO w budynku internatu oraz istniejącego przyłącza cieplnego pomiędzy węzłem ciepłowniczym zlokalizowanym w budynku szkoły a budynkiem internatu. Na tę inwestycję przewidziano w budżecie kwotę 381.702,70 zł.

Wszystkie inwestycje termomodernizacyjne realizowane są w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków - termomodernizacja budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41" w projekcie RPDS.03.03.04-02-0026/16-00".

 

   

   

   

 


Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej, jednostek organizacyjnych Powiatu Świdnickiego:

 1. Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, w którym zakres planowanych prac obejmuje: wymianę instalacji C.O., ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej.
   

 2. Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Sienkiewicza 30, w którym zakres prac obejmuje wykonanie: wymianę kotłowni węglowej na wyposażoną w kocioł gazowy; wymianę instalacji C.O.; wymianę stolarki; wymianę istniejącej stolarki drzwiowej; ocieplenie dachu.
   

 3. Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41, w którym zakres prac obejmuje wykonanie: ocieplenie stropodachu; ocieplenie stropu nad wejściem oraz podcieni; wymianę stolarki drzwiowej; wymianę instalacji C.O..

Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej, która przejawiać się będzie mniejszym ich zapotrzebowaniem na energię. Realizacja ww. zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w efekcie przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci mniejszego zużycia energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, zmniejszenia emisji m. in. CO2 i szkodliwych pyłów PM 10.

Całkowita wartość projektu: 3 362 625,66 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 996 858,73 zł
Wkład UE: 2 547 329,92 zł

 


 

 |  do góry  |