O名IATA

 

 

     

  

Projekt „Nowa perspektywa - Lepszy start”

A A A

 

 

Nowa Perspektywa - Lepszy Start
(25.02.2019)

Dyrektor Wydzia逝 O鈍iaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w 安idnicy Grzegorz Stawarz, Ma貪orzata Misiaczek - pracownik Wydzia逝 O鈍iaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w 安idnicy oraz Krystyna Kowalonek dyrektor Zesp馧 Szk馧 Budowlano - Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w 安idnicy, Ilona Sitek-Warzecha dyrektor Zespo逝 Szk馧 nr 1 w 安idnicy, Jacek Durlik dyrektor Centrum Kszta販enia Zawodowego w 安idnicy, Czes豉w S這dzi雟ki dyrektor M這dzie穎wego O鈔odka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach oraz Ireneusz Kozie wicedyrektor M這dzie穎wego O鈔odka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach odebrali pami徠kowe statuetki i podzi瘯owania z r彗 Marsza趾a Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego Cezarego Przybylskiego, Dolno郵御kiego Kuratora O鈍iaty Romana Kowalczyka, Radnego Sejmiku Dolno郵御kiego Jacka Iwancza za prac w projekcje Nowa Perspektywa - Lepszy Start". 

Wr璚zenie podzi瘯owa odby這 si w trakcje konferencji podsumowuj帷ej 2-letni realizacj projektu. Projekt "Nowa perspektywa - Lepszy start" wsp馧finansowany by przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego. Realizowany by w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa 9 W陰czenie spo貫czne Dzia豉nie 9.1 Aktywna integracja Poddzia豉nie 9.1.1 Aktywna integracja - konkurs horyzontalny. By to projekt partnerski realizowany od stycznia 2017 do ko鎍a 2018 roku. Partnerami projektu byli: Wojew鏚ztwo Dolno郵御kie (Wydzia Edukacji i Nauki Urz璠u Marsza趾owskiego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego), gmina Wroc豉w i powiaty: boles豉wiecki, jeleniog鏎ski, luba雟ki, lw闚ecki, 鈍idnicki, wo這wski, wroc豉wski. Powiat 安idnicki na realizacj zada projektowych otrzyma kwot dofinasowania w wysoko軼i 616.438,48z. Celem projektu by這 nabycie przez wychowank闚 M這dzie穎wych O鈔odk闚 Wychowawczych umiej皻no軼i spo貫cznych i zawodowych, kt鏎e pozwol im na codzienne funkcjonowanie w spo貫cze雟twie po zako鎍zeniu pobytu w plac闚ce. Wychowankowie 11 dolno郵御kich M這dzie穎wych O鈔odk闚 Wychowawczych, bior帷ych udzia w projekcie, mieli szans uczestniczy w zaj璚iach podnosz帷ych kompetencje spo貫czne, zawodowe oraz u豉twiaj帷e im funkcjonowanie na rynku pracy. W projekcje brali udzia wychowankowie M這dzie穎wego O鈔odka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach. Uczestniczyli oni w 25 r騜nych formach wsparcia podnosz帷ych kompetencje zawodowe. By造 to m.in. przygotowanie do prowadzenia w豉snego gospodarstwa domowego, prowadzenia domowego bud瞠tu i oszcz璠zania, kursy umiej皻no軼i zawodowych, a tak瞠 zaj璚ia ucz帷e przeciwdzia豉nia agresji, radzenia sobie ze stresem czy zaj璚ia artystyczne. Inn grup stanowi造 zaj璚ia terapeutyczne, a w鈔鏚 nich dogoterapia, hipoterapia czy zooterapia. Kursy umiej皻no軼i zawodowych dla wychowank闚 M這dzie穎wych O鈔odk闚 Wychowawczych organizowane by造 w trzech jednostkach prowadzonych przez Powiat 安idnicki: w Zespole Szk馧 nr 1 w 安idnicy, w Zespole Szk馧 Budowlano - Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w 安idnicy oraz w Centrum Kszta販enia Zawodowego w 安idnicy.

Wydzia O鈍iaty i Wychowania

   

 


Projekt „Nowa perspektywa - Lepszy start” wsp馧finansowany jest przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa 9 W陰czenie spo貫czne Dzia豉nie 9.1 Aktywna integracja Poddzia豉nie 9.1.1. Aktywna integracja – konkurs horyzontalny

Ca趾owita warto嗆 projektu wynosi: 11.000.000,00 z
Kwota dofinansowania: 10 449 906,00 z

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

G堯wnym celem projektu jest obj璚ie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wyst徙ienia zagro瞠nia wykluczenia spo貫cznego 552 wychowank闚 11 dolno郵御kich MOW oraz 110 cz這nk闚 ich rodzin . Efektem projektu ma by nabycie przez wychowank闚 szeroko rozumianych kompetencji spo貫cznych, umo磧iwiaj帷ych i u豉twiaj帷ym proces ich usamodzielniania i adaptacji w spo貫cze雟twie. Ponadto nabycie podstawowych kompetencji pro-zawodowych, umo磧iwiaj帷ych i u豉twiaj帷ych im poszukiwanie i uzyskanie zatrudnienia po zako鎍zeniu pobytu w danym O鈔odku.

Projekt realizowany przez:

  1. Partnera Wiod帷ego: Wojew鏚ztwo Dolno郵御kie, Departament Spraw Spo貫cznych, Wydzia Edukacji i Nauki

  2. Partner闚: Powiat Boles豉wiecki, Powiat Jeleniog鏎ski, Powiat Luba雟ki, Powiat Lw闚ecki, Powiat 安idnicki, Powiat Wo這wski, Powiat Wroc豉wski, Gmina Wroc豉w.

  3. Realizator闚: M這dzie穎wy O鈔odek Wychowawczy nr 1 w Mrowinach, Zesp馧 Szk馧 nr 1 w 安idnicy, Zesp馧 szk馧 Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w 安idnicy, Centrum Kszta販enia Zawodowego w 安idnicy.
    Grupy docelowe: Projekt skierowany jest do podopiecznych  M這dzie穎wych O鈔odk闚 Wychowawczych z wojew鏚ztwa dolno郵御kiego, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest samorz康 terytorialny. W ramach projektu wsparciem obj皻ych zostanie 11 dolno郵御kich M這dzie穎wych O鈔odk闚 Wychowawczych. W projekcie wsparcie otrzyma 552 wychowank闚 w wieku 12-18 lat oraz 110 cz這nk闚 rodzin tych wychowank闚.

Zadania w projekcie:

Dolno郵御ki Program Usamodzielniania
Zadanie 1 Trening kompetencji i umiej皻no軼i spo貫cznych z zakresu zasad wsp馧篡cia spo貫cznego - Savoir vivre w 篡ciu codziennym.
Zadanie 2 Trening kompetencji i umiej皻no軼i spo貫cznych w zakresie alternatywnego sp璠zania czasu wolnego – Prowadzenie w豉snego gospodarstwa domowego.
Zadanie 3 Trening kompetencji i umiej皻no軼i spo貫cznych w zakresie zarz康zania bud瞠tem domowym i oszcz璠zania - Przedsi瑿iorczo嗆 i zarz康zanie w豉snym bud瞠tem.
Zadanie 4 Doradztwo zawodowe - Badanie predyspozycji zawodowych uczestnik闚 projektu.
Zadanie 5 Wsparcie dla rodziny uczestnik闚 projektu w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawi您ywaniu wsp馧pracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego.
Zadanie 6 Zaj璚ia dla uczestnik闚 projektu z zakresu zawodoznawstwa w zak豉dach pracy - u pracodawc闚.
Zadanie 7 Kursy umiej皻no軼i zawodowych dla uczestnik闚 projektu.

Poradnictwo psychospo貫czne dla uczestnik闚 projektu
Zadanie 8 Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie.
Zadanie 9 Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim.
Zadanie 10 Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z ni.

Trening kompetencji i umiej皻no軼i spo貫cznych uczestnik闚 projektu
Zadanie 11 - z zakresu edukacji mediacyjnej i rozwi您ywania konflikt闚.
Zadanie 12 - z zakresu postaw asertywnych.
Zadanie 13 - w zakresie autoprezentacji.

Zaj璚ia dla uczestnik闚 projektu o charakterze terapeutycznym
Zadanie 14 dogoterapia
Zadanie 15 hipoterapia
Zadanie 16 zooterapia
Zadanie 17 arteterapia
Zadanie 18 floroterapia z elementami fotografiki
Zadanie 19 terapia przez dram - zaj璚ia teatralne
Zadanie 20 terapia przez muzyk - zaj璚ia muzyczne
Zadanie 21 terapia przez taniec - zaj璚ia taneczne

Treningi w zakresie przeciwdzia豉nia zachowaniom ryzykownym
Zadanie 22 Warsztaty dotycz帷e 鈔odk闚 psychoaktywnych.
Zadanie 23 Warsztaty dotycz帷e cyberprzemocy.
Zadanie 24 Warsztaty dotycz帷e zachowa autoagresywnych.
Zadanie 25 Warsztaty dotycz帷e intymno軼i cz這wieka.

 


 

 |  do g鏎y  |