OŚWIATA

 

 

    


"Scalenie gruntów"
A A A

 

 

Scalanie gruntów w powiecie świdnickim we wsi Mokrzeszów, gm. Świdnica

Niniejsze zadanie Powiat Świdnicki realizuje dzięki pomocy finansowej  z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalenia poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gm. Świdnica, powiat świdnicki” Powiat Świdnicki pozyskał w 2019 roku nieco ponad 17,5 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi ok. 11,2 mln zł. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach IV naboru operacji typu „Scalanie gruntów” uzyskał 136 punktów i zajął I miejsce na liście rankingowej.

Powierzchnia obszaru scalenia wsi Mokrzeszów: 1715,80 ha
Liczba uczestników scalenia: ok. 515

Planowane drogi do budowy: 9,89 km

Planowane drogi do budowy: 0,59 km
Planowana powierzchnia do rekultywacji: 1,81 ha

Planowana długość zadrzewień i zakrzewień: 2,78 km

Zakończenie realizacji operacji planuje się na rok 2023.

Wykonawcą scalenia na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Starostą Świdnickim jest Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Operację koordynuje i od strony formalnej prowadzi z upoważnienia Starosty - Geodeta Powiatowy, przy udziale Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.

 

 


Scalenie gruntów wsi Czechy i części wsi Pasieczna, gm. Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki

Niniejsze zadanie Powiat Świdnicki realizuje dzięki pomocy finansowej  z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalenia poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Scalenie gruntów wsi Czechy i części wsi Pasieczna, gm. Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” Powiat Świdnicki pozyskał w 2019 roku nieco ponad 8,0 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi ok. 5,1 mln zł. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach IV naboru operacji typu „Scalanie gruntów” uzyskał 131 punkty i zajął II miejsce na liście rankingowej.

Powierzchnia obszaru scalenia wsi Czechy i części wsi Pasieczna: 713,27 ha
Liczba uczestników scalenia: ok. 270

Planowane drogi do budowy: 1,81 km

Planowane drogi do przebudowy: 3,97 km
Planowana powierzchnia do rekultywacji: 1,57 ha

Planowana długość zadrzewień i zakrzewień: 1,0 km

Zakończenie realizacji operacji planuje się na rok 2023.

Wykonawcą scalenia na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Starostą Świdnickim jest Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Operację koordynuje i od strony formalnej prowadzi z upoważnienia Starosty - Geodeta Powiatowy, przy udziale Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.

 

 


Scalanie gruntów w powiecie świdnickim we wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gm. Strzegom oraz wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska

Niniejsze zadania Powiat Świdnicki realizuje dzięki pomocy finansowej  z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięć jest poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalenia poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Scalenie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gm. Strzegom, powiat świdnicki” Powiat Świdnicki pozyskał w 2017 roku nieco ponad 8,3 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi ok. 5,3 mln zł. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach II naboru operacji typu „Scalanie gruntów” uzyskał 123 punkty i zajął I miejsce na liście rankingowej.

Powierzchnia obszaru scalenia wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek: 1226,51 ha
Liczba uczestników scalenia: 362

Planowane drogi do przebudowy: 5,93 km
Planowana powierzchnia do rekultywacji: 2,89 ha

Planowana długość zadrzewień i zakrzewień: 4,77 km

Zakończenie realizacji operacji planuje się na rok 2021.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” Powiat Świdnicki pozyskał w 2018 roku ponad 7,7 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi ok. 4,9 mln zł. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach III naboru operacji typu „Scalanie gruntów” uzyskał 123 punkty i zajął I miejsce na liście rankingowej.

Powierzchnia obszaru scalenia wsi Piotrowice Świdnickie i części Pastuchowa: 869,09 ha
Liczba uczestników scalenia: 262

Planowane drogi do budowy: 0,89 km

Planowane drogi do przebudowy: 4,25 km
Planowana powierzchnia do rekultywacji: 1,19 ha

Planowana długość zadrzewień i zakrzewień: 4,76 km

Zakończenie realizacji operacji planuje się na rok 2022.

Wykonawcą scaleń na mocy porozumień pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Starostą Świdnickim jest Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Operację koordynuje i od strony formalnej prowadzi z upoważnienia Starosty - Geodeta Powiatowy, przy udziale Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.

 

 

 

 

 


 

 |  do góry  |