OŚWIATA

 

 

     

 


Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu
A A A

 

Partnerami projektu są: Powiat Świdnicki, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Świdnicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach.

Projekt skierowany jest do: uczniów szkół ponadgimnazjalnych placówek publicznych w powiecie świdnickim oraz nauczycieli kształcenia ogólnego

Termin realizacji: od 1.08.2019 do 31.12.2020

Wartość dofinansowania z UE: 1.874.426,46 zł

Zadania realizowane w projekcie to:

  • Zakup wyposażenia do pracowni językowych w każdej szkole.
  • Organizacja zajęć dydaktyczno–wyrównawczych.
  • Realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia.
  • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów.
  • Prowadzenie zajęć z chemii, biologii, fizyki metodą eksperymentu.
  • Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów poza szkołą, w tym warsztaty, laboratoria, wyjazdy na Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Wrocławską i inne.
  • Doradztwo zawodowe z wykorzystaniem narzędzia „Kalejdoskop kariery”.
Realizacja kursów i szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – warsztaty szkoleniowe i coaching, w tym Kalejdoskop Kariery i Digital Pathways. Studia podyplomowe.

  

 

 


 

 |  do góry  |