UNIJNE PROJEKTY

   

Informacje ogólne

   

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych w liceach ogólnokształcących

GALERIA FOTO:
- I LO w Świdnicy
- II LO w Świdnicy
- III LO w Świdnicy
- LO w Strzegomiu
- LO w Świebodzicach

   

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w szkołach zawodowych

   

Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach oraz internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy 

   

Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk

   

Budowa drogi powiatowej 3396D

   

Dni Wallensteina w Świdnicy

   

Wrota do bajki

   

Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego

   

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG

   

   

Projekt „Nowa perspektywa - Lepszy start”