STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Do pobrania: