STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy pracownikom pomocy społecznej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin. Pomimo własnych licznych spraw wymagających codziennego zaangażowania pracownicy pomocy społecznej wyciągają dłoń do bliźniego, udzielając pomocy i rady wszystkim tym, którzy na nią oczekują. Życzymy, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszych rozwiązań w pracy na rzecz drugiego człowieka.