STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkursu ofert w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2024 roku”.