STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Informacja dla NGO

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu w Świdnicy rozstrzygnął konkurs w ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”