STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Informacja dla NGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2024 roku"

Zarządu Powiatu Świdnickiego na posiedzeniu 28 listopada 2023 r. dokonał wyboru następujących organizacji z określeniem miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: