STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Dyżury Radnych i terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Sołtys

Przewodniczący przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków wpływających do Rady, w siedzibie Biura Rady i Zarządu Powiatu w każdy wtorek w godzinach 15.00-17.00.

Dni i godziny przyjęć podaje się do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia w siedzibie Powiatu oraz za pośrednictwem strony internetowej www.powiat.swidnica.pl.

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu w MARCU 2021

  • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 23 marca 2021 r. godz.15.30
  • Komisja Rewizyjna - 30 marca 2021 r. godz. 16.00
  • Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych - 30.03.2021r., godz. 15.00 (on-line)
  • Komisja Budżetu i Finansów - 31.03.2021r., godz 14.30 (on-line)