STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Służby powiatowe


Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy 
ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica
tel. 74 852-82-00
Komendant Powiatowy Policji: 
nadkomisarz Andrzej Dobies


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy 
Aleja Niepodległości 8, 58-100 Świdnica
tel. 74 851-88-88
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy mł. bryg. mgr Dariusz Budkiewicz


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy 
ul .Parkowa 2/2, 58-100 Świdnica
tel. 74 856-80-43
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Barbara Rajca