Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Ważne informacje - Komunikaty

 


Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Dobromierz oraz Powiatu Świdnickiego na bezpłatne wykłady prowadzone w ramach edukacji prawnej w związku z dzielnością punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wykłady odbędą się w czwartek, w dniu 9 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Tematyka wykładów:

 • 8:00 – 9:00 – Prawo spadkowe (w tym m. in.: dziedziczenie ustawowe, testamenty, odrzucenie spadku)
 • 9:00 – 10:00 – Prawa i obowiązki kupujących w relacjach ze sprzedawcą (w tym m. in.: odstąpienie od umowy, zwrot towaru, reklamacja).

Powyższe wykłady przeprowadzi radca prawny lub adwokat ze Stowarzyszenia.


Informacja o planowanych wykładach on-line dla mieszkańców powiatu świdnickiego w ramach zadań z edukacji prawnej przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo Szkoleniowe
(21.12.2020)

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 panującą w Polsce od marca 2020 roku, planujemy przeprowadzenie części wykładów w formie on-line – za pośrednictwem platformy Google Meet, zamiast wykładów w formie stacjonarnej.

Wykłady odbędą się w następujących terminach:

 • 22 grudnia 2020 r. (wtorek) – w godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00;
 • 23 grudnia 2020 r. (środa) – w godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.

Każdy z wykładów przeprowadzi radca prawny bądź adwokat, a swoją tematyką obejmować będą zagadnienia związane z mediacją, dziedziczeniem, alimentami, postępowaniem rozwodowym, prawami konsumenta – zgodnie z ofertą Stowarzyszenia. Wykłady rozpoczną się o pełnych godzinach i potrwają po 45 minut każdy.

Aby wziąć udział w wykładzie należy utworzyć konto Google, a następnie skorzystać z aplikacji Google Meet, gdzie należy wpisać link z zaproszeniem do wykładu.

Link z zaproszeniem do wykładu poprzez aplikację Google Meet zostanie zamieszczony na Fanpage naszego Stowarzyszenia na platformie Facebook na pięć minut przed każdym z wykładów:

https://pl-pl.facebook.com/nfds.stowarzyszenie

Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo Szkoleniowe


KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz rekomendacjami Ministerstwa Sprawiedliwości informuję, że od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania zawiesza się wizyty osobiste w punktach porad prawnych i obywatelskich. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie odbywać się wyłącznie przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu74 85 00 460.


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą") poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

W trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wszystkie stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nadal pozostają zamknięte. Jedyną drogą uzyskania pomocy jest rezerwacja wizyty pod numerem 74 85-00-460.

PLIK DO POBRANIA:


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OTWARCIA PNN

Od dnia 1 lipca 2020 r. otwarte zostają wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Świdnickiego. Przed skorzystaniem z porady prosimy o przestrzeganie zasad z poniższego komunikatu

 1. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie proszę zdezynfekować ręce.
 2. Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego muszą mieć założoną maseczkę lub chustę zakrywającą usta i nos.
 3. W pomieszczeniu, w którym udzielania jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może przebywać tylko 1 klient.
 4. W poczekalni może przebywać tylko 1 klient.
 5. Prosimy zachować dystans co najmniej 2 m.
 6. W lokalu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogę przebywać w punkcie osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 7. Osoby u których występuje kaszel, duszności, stan podgorączkowy proszone są o omówienie się na teleporady pod nr tel. 74/85-00-460 i nieprzychodzenie do punktu.
 8. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 9. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatniki, itp.).

KOMUNIKAT. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście.  Udzielanie porad będzie odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji porozumiewania się na odległość, po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod nr tel. 74/85-00-460.


KOMUNIKAT. NIEDPŁATNA MEDIACJA

Od 1 stycznia 2020 r. w Powiecie Świdnickim nieodpłatna mediacja będzie realizowana stosownie do występujących potrzeb mieszkańców w formie spotkań z mediatorem w punkcie w Dobromierzu przy Placu Wolności 19 w każdy poniedziałek od 7:30 do 11:30 w terminie uzgodnionym uprzednio pod numerem telefonu (74) 85 00 460.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.


 

Banery/Logo