AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(26.08.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu VIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świdnickiego;
  d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego;
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

 9. Informacje dla radnych.

 10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |