AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska do udziału w Konkursie „Kierunek AKTYWNOŚĆ”
(03.10.2019)

A A A

Oddział Dolnośląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że dla organizacji pozarządowych ogłoszony został konkurs pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019) o zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowane projektów należy składać w wersji elektronicznej poprzez aplikację Generator Wniosków. Nabór wniosków zakończy się 10 października 2019 roku o godz. 12:00.

 

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej PFRON w zakładce „Organizacje pozarządowe”, pod poniższym linkiem:
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/ zadania-zlecane-konkurs/kierunek-aktywnosc-konkurs-nr-12019/ 

Wszystkim zainteresowanym specjaliści z Oddziału Dolnośląskiego PFRON udzielą indywidualnych konsultacji dotyczących zasad realizacji ogłoszonego konkursu. Zgłoszenia do udziału w konsultacjach przyjmowane są pod nr tel.: 71 3467443 oraz 71 3467456.

 


 

 |  do góry  |