AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zarząd Powiatu informuje
(04.10.2019)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2019. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 10 października 2019 r. do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl 

link do oferty:

 

 

 


 

 |  do góry  |