AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja! - wysokie kary za niedopełnienie obowiązku!
(18.10.2019)

A A A

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy informuje wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy mówiące o obowiązku:

  • zawiadomienia starosty, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, o nabyciu lub zbyciu pojazdu (art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym)

  • zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia (art. 71 ust. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym w brzmieniu od 01.01.2020 r.)

Za niedopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewiduje kary finansowe w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

 

 


 

 |  do góry  |