AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nieodpłatna Pomoc Prawna – rozstrzygnięcie konkurs
(28.11.2019)

A A A

Zarządu Powiatu w Świdnicy w dniu 26 listopada 2019 roku rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2020 roku”.

 

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 1c i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) oraz uchwały nr 199/2019 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2020 roku” uchwala się, co następuje:

Konieczność przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294). Uchwałą Nr 199/2019 Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2020 roku”. Ogłoszenie powyższe określało między innymi tryb postępowania oraz kryteria stosowane przy rozpatrywaniu i dokonywaniu wyboru ofert przez Zarząd Powiatu w Świdnicy. W rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Świdnicy kierował się wyborem organizacji przez Komisję Konkursową.


W załączniku do pobrania:


 


 

 |  do góry  |