AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów w sprawie funkcjonowania Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
(28.11.2019)

A A A

W dniu 25 listopada 2019 r. z inicjatywy przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych – Pana Krystiana Wereckiego odbyło się wspólne posiedzenie wyżej wymienionych komisji Rady Powiatu w Świdnicy. W związku z trudną sytuacją finansową SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, wynikającą z niewystarczającego finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, radni obu komisji pracowali nad projektem apelu przygotowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, którego adresatem będzie Ministerstwo Zdrowia. 

W posiedzeniu komisji brali udział ponadto Dyrektor Pogotowia Ratunkowego Pani Małgorzata Jurkowska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Pan Tomasz Derej, Główna Księgowa Pani Jolanta Dziubek, Starosta Świdnicki - Pan Piotr Fedorowicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Agata Steczko-Szymańska oraz zainteresowani radni spoza komisji. Przedstawiciele Pogotowia szczegółowo odpowiadali na zadawane im pytania oraz wyjaśniali obowiązujące procedury medyczne, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie zakładu oraz koszty z tym związane. Jak informuje Pani Małgorzata Jurkowska, na pogarszającą się sytuację finansową, mają wpływ: stawki finansowania ratownictwa medycznego przez NFZ utrzymane na poziomie 2011 roku oraz wysokie wymagania wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, według których nie wszyscy lekarze mogą pracować w pogotowiu, co wiąże się z brakami w zatrudnieniu. Obie te kwestie mają znaczący wpływ na powiększającą się stratę finansową placówki. Mimo, iż podstawowym zadaniem Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy jest bezpłatne podejmowanie czynności ratujących życie osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a nie skupienie się na pozyskaniu dodatkowych środków finansowych, to jednak pogotowie świadczy działania komercyjne w postaci oferty edukacyjnej Szkoły Ratownictwa Medycznego, usług transportu medycznego oraz zabezpieczenia medycznego imprez masowych. Pomimo tych działań, pogotowie ratunkowe nie jest w stanie pokryć różnicy między kontraktowaniem NFZ a realnymi kosztami funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Na koniec spotkania Pani Alicja Synowska - Członek Zarządu Powiatu w Świdnicy odczytała projekt apelu do Ministerstwa Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finansowej pogotowia. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji otrzymali projekt przedstawionego apelu z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag. Apel będzie skierowany pod obrady Rady Powiatu w Świdnicy na sesji grudniowej.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |