AKTUALNOŚCI

 

 

  

Strategia Rozwoju Powiatu - Konsultacje Społeczne
(10.06.2020)

A A A

Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego w perspektywie do 2030 roku.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 10 czerwca 2020 r.

Czas zakończenia konsultacji: 3 lipca 2020 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu strategii należy zgłaszać wypełniając internetową ankietę, do której link znajduje się poniżej.

https://www.webankieta.pl/ankieta/528532/strategia-powiatu-swidnickiego-konsultacje.html 

Projekt wysłany zostanie emailem do Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim, organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego: www.powiat.swidnica.pl (aktualności).

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Anna Borowska - Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3d ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.).

Aktywne uczestnictwo społeczności Powiatu Świdnickiego w procesie aktualizacji ułatwi nam wspólne decydowanie o tym, czy rozwój zmierza we właściwym kierunku, uwzględniając lokalne potrzeby społeczne i gospodarcze oraz naszą sytuację na tle kraju i Unii Europejskiej. Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego określa długookresowe cele rozwoju i niezbędne kierunki działania, których skuteczna realizacja przyczyniać się będzie do poprawy warunków życia naszych mieszkańców i funkcjonowania różnych podmiotów.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

 |  do góry  |