AKTUALNOŚCI

 

 

  

Aktywne mamy!
(18.06.2020)

A A A

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie, którego celem jest umożliwienie powrotu do pracy, znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 68 kobiet i 2 mężczyzn) z obszaru województwa dolnośląskiego, poprzez stworzenie warunków opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, w formie usługi opieki niani na terenie Dolnego Śląska oraz aktywizację zawodową niepracujących matek, ojców, opiekunów prawnych.

Dzięki udziałowi w projekcie możesz otrzymać BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na wynagrodzenie opiekunki do dziecka dla mam powracających na rynek pracy. Jako nianię można zatrudnić mamę, tatę czy innego członka rodziny! W ramach projektu Aktywne Mamy dostępne jest 1.777 zł miesięcznie na pensję dla opiekunki oraz stypendium szkoleniowe dla mamy!

Dowiedz się więcej: https://www.sirr.pl/aktywnemamy/ 

 

 


 

 |  do góry  |