AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nieodpłatna Pomoc Prawna - WAŻNA INFORMACJA
(29.06.2020)

A A A

Od dnia 1 lipca 2020 r. otwarte zostają wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Świdnickiego. Przed skorzystaniem z porady prosimy o przestrzeganie zasad z poniższego komunikatu

 

KOMUNIKAT

  1. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie proszę zdezynfekować ręce.

  2. Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego muszą mieć założoną maseczkę lub chustę zakrywającą usta i nos.

  3. W pomieszczeniu, w którym udzielania jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może przebywać tylko 1 klient.

  4. W poczekalni może przebywać tylko 1 klient.

  5. Prosimy zachować dystans co najmniej 2 m.

  6. W lokalu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogę przebywać w punkcie osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  7. Osoby u których występuje kaszel, duszności, stan podgorączkowy proszone są o omówienie się na teleporady pod nr tel. 74/85-00-460 i nieprzychodzenie do punktu.

  8. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.

  9. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatniki, itp.).


 

 |  do góry  |