AKTUALNOŚCI

 

 

  

Remont drogi powiatowej Zebrzydów – Mysłaków
(07.07.2020)

A A A

We wtorek, 7 lipca, oficjalnie oddano do użytku prawie 3 km. odcinek nowo wyremontowanej drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków. Zakres prac obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej, przebudowę zjazdów, ścięcie poboczy, ułożenie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, wymianę oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego – linie krawędziowe.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całość zadania pochłonęła kwotę 2.761.320 zł. 20% tej sumy to wkład samorządów: Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego. W przekazaniu wyremontowanej drogi udział wzięli: Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wójt Marcinowic Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek, Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński oraz przedstawiciele mieszkańców Zebrzydowa, Rady Gminy Marcinowice i głównego wykonawcy.

   

   

 


 

 |  do góry  |